Faktorprisindex för konsulttjänster – K21 (tidigare K84)

Faktorprisindex för konsulttjänster, K21 (tidigare K84) är ett index som är framtaget för Innovationsföretagens medlemmar och andra företag i branschen (arkitekt-, industri- och teknikkonsultföretag samt Test, Inspektion och Certifieringsföretag) utifrån hur kostnadsstrukturen ser ut i branschen.

Indexet är avsett att användas för att justera priser på avtal som löper längre än 12 månader, för att kompensera för de kostnadsökningar som sker under avtalets löptid. K21 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning, exklusive mervärdesskatt, för konsultuppdrag regleras.

I juni 2021 tog Statistikmyndigheten (SCB) över produktionen från Innovationsföretagen av index, med majindex som första publicering. Faktorprisindex för konsulttjänster, K21, publiceras den 20:e varje månad. Indextalen i K21 räknas fram månadsvis och avser kostnadsläget den 1:a i respektive månad. (Undantag: index för juni och juli publiceras tillsammans i augusti.)

Läs mer om K21 i Q&A Faktorprisindex för konsulttjänster K21 (tidigare K84) nedan.

K21 augusti 2021

K21 – omräknad augusti 2021

(Nästa index, september, beräknas publiceras den 20 oktober.)

Tidigare index

K21 – omräknad juni/juli 2021

K21 – omräknad maj 2021

Tidigare indextal hittar du nedan under fliken ”K84 Faktorprisindex för konsulttjänster 1984-april 2021”.


Q&A Faktorprisindex för konsulttjänster K21 (tidigare K84)

Innovationsföretagen har sammanställt frågor och svar med fakta om indexet och beskrivning av tillämpningen, se nedan.
Ladda ner informationen som pdf-version: Q&A Faktorprisindex för konsulttjänster K21

 


Vill du få en notis när nytt K21 laddats upp?

Faktorprisindex K21

Fyll i din e-postadress så får du ett mejl varje gång nytt indextal finns tillgängligt på sidan.