Faktorprisindex för konsulttjänster – K21 (tidigare K84)

Faktorprisindex för konsulttjänster, K21 (tidigare K84) är ett index som är framtaget för Innovationsföretagens medlemmar och andra företag i branschen (arkitekt-, industri- och teknikkonsultföretag samt Test, Inspektion och Certifieringsföretag) utifrån hur kostnadsstrukturen ser ut i branschen.

Indexet är avsett att användas för att justera priser på avtal som löper längre än 12 månader, för att kompensera för de kostnadsökningar som sker under avtalets löptid. K21 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning, exklusive mervärdesskatt, för konsultuppdrag regleras.

I juni 2021 tog Statistikmyndigheten (SCB) över produktionen från Innovationsföretagen av index, med majindex som första publicering.

K21 publiceras den 20:e varje månad (eller nästföljande vardag). Indextalen i K21 räknas fram månadsvis och avser kostnadsläget den 1:a i respektive månad. (Undantag: index för juni och juli publiceras tillsammans i augusti.)

Läs mer om K21 i Q&A Faktorprisindex för konsulttjänster K21 (tidigare K84) längre ned på denna sida.


K21 december 2022

K21 omräknad till K84 december 2022

Nästa index – januari 2023 – publiceras den 20 februari.

Tidigare index

K21 omräknad till K84 november 2022

K21 omräknad till K84 oktober 2022

K21 omräknad till K84 september 2022

K21 – omräknad augusti 2022

K21 – omräknad juni och juli 2022

Förklaring: Inflationen driver på utvecklingen av K21, genom KPI-KS, som ökar klart snabbare i år än under 2021. Dessutom har räntan ökat. I Faktorprisindex för konsulttjänster används referensräntan som underlag för kapitalkostnaderna, vilket är reporäntan på halvårsbasis. Det vill säga, den ändras högst två gånger om året; i juli och i januari. I juli ökade referensräntan till 0,5 %, vilket är den första ”positiva” räntan sedan 2014.

K21 – omräknad maj 2022

K21 – omräknad april 2022

Förklaring: I april index ingår förväntade löneökningar i årets lönerevision. Dessa kommer att stämmas av med utfallet (sept 2021-sept 2022) som brukar bli tillgängligt i februari (dvs februari 2023).
Även KPIS-KS har ökat betydligt i april.

K21 – omräknad mars 2022

K21 – omräknad februari 2022

K21 – omräknad januari 2022

K21 – omräknad december 2021

K21 – omräknad november 2021

K21 – omräknad oktober 2021

K21 – omräknad september 2021

K21 – omräknad augusti 2021

K21 – omräknad juni/juli 2021

K21 – omräknad maj 2021

Obs! Äldre indextal hittar du allra längst ned på denna sida under fliken ”K84 Faktorprisindex för konsulttjänster 1984-april 2021”.


Q&A Faktorprisindex för konsulttjänster K21 (tidigare K84)

Innovationsföretagen har sammanställt frågor och svar med fakta om indexet och beskrivning av tillämpningen, se nedan.
Ladda ner informationen som pdf-version: Q&A Faktorprisindex för konsulttjänster K21

 


Vill du få en notis när nytt K21 laddats upp?

Faktorprisindex K21

Fyll i din e-postadress så får du ett mejl varje gång nytt indextal finns tillgängligt på sidan.