Hoppa till innehåll

Ny producent av konsultindex K21 från 2026

Sydsvenska Handelskammaren har skrivit under en avsiktsförklaring om att bli ny leverantör av ett flertal svenska branschindex, däribland K21, faktorprisindex för konsulttjänster. De tar därmed över från nuvarande leverantör, SCB, som sedan en tid tillbaka beslutat att avveckla sin roll som producent av dessa i december 2025.

I syfte att skapa förtroende och förutsägbarhet för näringslivets affärer i Sverige finns sedan många år särskilda branschindex som Statistikmyndigheten SCB idag producerar. SCB har sedan en tid tillbaka beslutat att de kommer avveckla sin roll som producent av dessa i december 2025. Branschindexen utgör en viktig förutsättning för långsiktiga affärsavtal och produktionen av dessa behöver ske under oberoende och betryggande former.

Innovationsföretagen har tillsammans med en rad andra aktörer * nu gemensamt upprättat och undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att Sydsvenska Handelskammaren kommer verka för att genom bolagsform producera och kvalitetssäkra branschindexen enligt nedan från och med januari 2026.

Anläggningsmaskinindex, Avfallsindex för förbränning, Avfallsindex för insamling, Bergmaterialindex, Bevakningsindex, CBG-index, El-index för busstrafik, Entreprenadindex, Fastighetsförvaltningsindex, HVO-index, Konsultindex K21, Kontorsmöbelindex, Lastbilstransportsindex T08, LBG-index, MT74 Monteringsfärdiga trähus, RME-index, RME-index vid pump, Saneringsindex, Skogsmaskinindex, Städindex, Tvätt- och textilserviceindex.

* Undertecknarna av avsiktsförklaringen är: Sydsvenska Handelskammaren, Almega Innovationsföretagen, Almega Serviceföretagen, Almega Säkerhetsföretagen, Avfall Sverige, Byggföretagen, Fastighetsägarna Mittnord AB, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Skogsentreprenörerna, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bergmaterialindustri SBMI, Sveriges Bussföretag, Sveriges Tvätteriförbund, Sveriges Åkeriföretag, Trä- och Möbelföretagen.

Läs mer om K21 här.