K84 – Faktorprisindex för konsulttjänster

Innovationsföretagen publicerar ett indextal varje månad.

K84 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning, exkl mervärdesskatt, för konsultuppdrag regleras.

Information om tillämpning

Factor price index for consulting services – K84

Indextalen i K84 räknas fram månadsvis och avser kostnadsläget den 1:a i respektive månad. Av tekniska skäl  kan indextalen publiceras först mot slutet av den aktuella månaden alternativt några dagar in på följande månad, beroende på när underlag från SCB levereras.

Varje indexblad innehåller:
  • aktuell månads indextal,
  • övriga indextal publicerade samma år, samt
  • alla indextal tre år bakåt i tiden.

2019

K84 januari 2019

2011-2018

K84 2011-2018

1984-2013

K84 1984-2013