K84 – Faktorprisindex för konsulttjänster

Innovationsföretagen publicerar ett indextal varje månad.

K84 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning, exklusive mervärdesskatt, för konsultuppdrag regleras.

Information om tillämpning
Factor price index for consulting services – K84

Indextalen i K84 räknas fram månadsvis och avser kostnadsläget den 1:a i respektive månad.

Varje indexblad innehåller
– aktuell månads indextal,
– övriga indextal publicerade samma år, samt
– alla indextal tre år bakåt i tiden.

Nytt från mars 2019
Indexbladen publiceras numera i mitten av efterföljande månad. Detta beror på att SCB lagt ned den indexserie som användes för omkostnader (en variant av KPI utan moms). Den indexserie (KPI-KS) som ersatt det nedlagda indexet publiceras i mitten av efterföljande månad.

2019

K84 juli 2019 (publicerat den 14 augusti)

Kommentar om K84 juli: Där ingår förväntade löneökningar för det kommande året, som normalt sett justeras i april. Det är svårare att göra de uppskattningarna numera, då kollektivavtalen är alltmer sifferlösa. Vi frågar därför medlemsföretagen om preliminära löneökningar i konjunkturenkäten i maj och använder det underlaget tillsammans med historiken i lönestatistiken. Vi kommer undersöka om det går att få lönejusteringen tidigare kommande år, men april kommer att bli svårt. Däremot maj eller juni borde vara möjligt. //David Cramér

K84 juni 2019

K84 maj 2019

K84 april 2019

K84 mars 2019

K84 februari 2019

Information om K84 februari 2019:

Uppskattade löneökningar i juni 2018 har nu justerats efter att utfallet fastställts i Svenskt Näringslivs lönestatistik. Det blev en liten justering uppåt. Samtidigt har vi varit tvungna att byta källa för omkostnader då det förra indexet, Allmänna kostnader KPI exklusive moms, lagts ned. Vi har ersatt det med KPI-KS (KPI med konstant skatt). Det är det mest jämförbara indexet.
Där skedde också en liten ökning mellan januari och februari. K84 kommer hädanefter att publiceras närmare mitten av efterföljande månad då KPI-KS publiceras så. Preliminärt datum för publicering av K84 mars: 12 april.

K84 januari 2019

2011-2018

K84 2011-2018

1984-2013

K84 1984-2013