K84 – Faktorprisindex för konsulttjänster

Innovationsföretagen publicerar ett indextal varje månad.

K84 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning, exkl mervärdesskatt, för konsultuppdrag regleras.

Information om tillämpning

Factor price index for consulting services – K84

Indextalen i K84 räknas fram månadsvis och avser kostnadsläget den 1:a i respektive månad. Av tekniska skäl  kan indextalen publiceras först mot slutet av den aktuella månaden alternativt några dagar in på följande månad, beroende på när underlag från SCB levereras.

Varje indexblad innehåller:
  • aktuell månads indextal,
  • övriga indextal publicerade samma år, samt
  • alla indextal tre år bakåt i tiden.

2018

K84 december 2018

K84 november 2018

K84 oktober 2018

K84 september 2018

K84 augusti 2018

K84 juli 2018

K84 juni 2018

K84 maj 2018

K84 april 2018

K84 mars 2018

K84 februari 2018

K84 januari 2018

2014-2017

K84 2014-2017

1984-2013

K84 1984-2013