K84 – Faktorprisindex för konsulttjänster

Innovationsföretagen publicerar ett indextal varje månad.

K84 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning, exklusive mervärdesskatt, för konsultuppdrag regleras.

Information om tillämpning
Factor price index for consulting services – K84

Indextalen i K84 räknas fram månadsvis och avser kostnadsläget den 1:a i respektive månad.

Varje indexblad innehåller
– aktuell månads indextal,
– övriga indextal publicerade samma år, samt
– alla indextal tre år bakåt i tiden.

Nytt från mars 2019
Indexbladen publiceras numera i mitten av efterföljande månad. Detta beror på att SCB lagt ned den indexserie som användes för omkostnader (en variant av KPI utan moms). Den indexserie (KPI-KS) som ersatt det nedlagda indexet publiceras i mitten av efterföljande månad.

Indexbladet för maj publiceras kring 15:e juni.

2019

K84 april 2019

K84 mars 2019

K84 februari 2019

Information om K84 februari 2019:

Uppskattade löneökningar i juni 2018 har nu justerats efter att utfallet fastställts i Svenskt Näringslivs lönestatistik. Det blev en liten justering uppåt. Samtidigt har vi varit tvungna att byta källa för omkostnader då det förra indexet, Allmänna kostnader KPI exklusive moms, lagts ned. Vi har ersatt det med KPI-KS (KPI med konstant skatt). Det är det mest jämförbara indexet.
Där skedde också en liten ökning mellan januari och februari. K84 kommer hädanefter att publiceras närmare mitten av efterföljande månad då KPI-KS publiceras så. Preliminärt datum för publicering av K84 mars: 12 april.

K84 januari 2019

2011-2018

K84 2011-2018

1984-2013

K84 1984-2013