Hoppa till innehåll

EU:s taxonomi

Innovationssektorn har en ledande roll i att utveckla framtidens hållbara samhälle och att driva samhällsbyggandets och industrins gröna omställning. 

Innovationssektorn ser EU:s gröna taxonomi som en möjlighet att stärka drivkrafterna, säkerställa finansiering och att driva på omställningen inom alla de sektorer som omfattas. Taxonomin har i det utvecklingsarbetet en stor potential att synliggöra innovationsföretagens nyckelroll och viktiga värdeskapande. 

EU:s taxonomi omfattar idag många relevanta samhällssektorer, men utelämnar många gånger en tydlig inkludering av design, konsult- och konstruktionsarbeten. Det riskerar att leda till att endast en begränsad del av innovationsföretagens bidrag till den gröna omställningen fångas upp och synliggörs av regelverket.  

Innovationsföretagen vill med denna vägledning både ge en mer rättvisande bild av innovationsföretagens nyckelroll i samhällsbyggandets och industrins gröna omställning och att definiera gemensamma tolkningar av otydligheter i regelverket. Därigenom läggs grunden för ökad tydlighet och trovärdighet i innovationsföretagens rapportering enligt EU:s taxonomi.

Har du frågor om EU:s taxonomi?

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer