Hoppa till innehåll

Innovation för

Innovations­företagens rapportserie ”Innovation för” belyser nyskapande innovationer som lyfter Sverige.

Nyskapande innovationer och nya lösningar från Innovations­företagens medlemmar med röster från människorna bakom innovationerna.

Innovations­företagens medlemmar representerar Sveriges främsta ingenjörer, arkitekter och samhällsbyggare. De bidrar dagligen med smarta, innovativa lösningar som driver utvecklingen framåt. På samma gång har vi mycket att lära av varandra och mycket att vinna på att dela kunskap och idéer mellan aktörer och över branschgränser. Därför har vi tagit fram rapportserien ”Innovation för”, som riktar fokus till våra medlemmar och de spännande innovationer och projekt som de alla bidrar med. Under olika teman lyfter rapporterna fram konkreta innovationer och nya perspektiv med exempel både från medlemmarnas egna projekt och röster från människorna bakom innovationen. 

När samhället upplevs mer otryggt och hotfullt krävs det innovativa och hållbara lösningar som ökar samhällets säkerhet och beredskap. Genom att arbeta tvärsektoriellt utifrån ett förebyggande helhetstänk förskjuts inte allt ansvar för trygghetsfrågan enbart till försvarsmakt och polismyndighet. Rapporten ”Innovation för Trygghet” vill visa på hur ett förebyggande beredskaps- och säkerhetsarbete kan ske genom trygg stadsplanering, IT-säkerhet, säkerhetslösningar inom vården, trafik­säkerhet och genom en utökad samhällsberedskap.

Det är bevisat att mångfald ökar innovation och tillväxt, men hur kan innovation bidra till ökad mångfald? Det vill vi visa i denna femte utgåva av rapportserien Innovation för.

Mångfaldsbegreppet är omfattande och har därför behövt avgränsas. I denna rapport har vi valt att särskilt lyfta lösningar som bidrar till ökad jämställdhet, tillgänglighet och inkludering. Men även marginaliserade perspektiv som bidrar med normkritiska metoder och synsätt finns med. I rapporten varvas innovativa projekt med insikter och trendspaningar.

Ett ökat energibehov och ett föråldrat elnätssystem har på många håll lett till en stor kapacitetsbrist. Energifrågan har därför kommit att bli en stor samhällsutmaning. Rapporten ”Innovation för energi”, fokuserar på den snabba utvecklingen som behöver ske inom energiområdet för att öka kapaciteten och samtidigt möta Sveriges klimatmål. I rapporten varvas innovativa projekt med insikter och trendspaningar från experter och företag för att inspirera till nya, smarta energilösningar.

Rapporten lyfter innovativa lösningar för såväl dagens som morgondagens mobilitetsutmaningar. Vårt behov av att transportera oss själva och varor av olika slag är stort, och vi söker ständigt efter mer effektiva, smidiga och enkla sätt att ta oss från A till B. I rapporten lyfter vi innovativa projekt samt insikter, trender och tekniker som är centrala för att skapa de hållbara, tillgängliga städerna vi vill se i framtiden.

Rapporten fokuserar på hur Innovations­företagens medlemmar bidrar till en mer hållbar värld genom nytänkande innovationer. Bland de kunskapsintensiva arkitekt- och ingenjörs­företagen föds dagligen nya klimatsmarta lösningar. I rapporten visar vi på några av dessa. I rapporten varvas innovativa projekt med insikter och trendspaningar från hållbarhetsexperter och företag som inspirerar till klimatsmarta lösningar.

Rapporten fokuserar på den snabba omställning som nu håller på att ske inom byggande. Många av våra medlemmar jobbar nära byggsektorn och bidrar till både projektledning, design och teknikkunnande till både stora och små byggprojekt. Det händer mycket inom byggsektorn, men det är också en sektor som har mycket kvar, inte minst kopplat till innovation, digitalisering och internationalisering. Vi vill med denna rapport visa på några av de projekt där våra medlemmar bidragit till utveckling och samtidigt lyfta fram några av de röster som vill se ännu mer utveckling och innovation inom byggsektorn.