Hoppa till innehåll

”Kompassen” och ”Fyren”

Priserna som uppmärksammar duktiga medarbetare och kollegor

Innovationsföretagen Norrbotten instiftade år 2007 två priser, som delas ut varje år i samband med årsmötet.

”Kompassen” – för att uppmärksamma och premiera konsulter och arkitekter i deras arbete för att främja utvecklingen av branschen i länet. Priset ska kännetecknas som branschens ledstjärna för framstående konsulter inom arkitektur-, teknik-, och industriområdet.

”Fyren” – för att uppmärksamma och premiera beställare eller annan person som främjat utvecklingen av branschen i länet. Priset ska kännetecknas som branschens ledstjärna för övriga i branschen.

KOMPASSEN – nomineringskriterier:

 • Pristagaren skall vara en förebild för övriga personer och stå för följande saker:
 • Utföra kvalitets-, energi- och miljöriktiga projekt med okonventionella nydanande metoder.
 • Höja statusen inom branschen genom sin yrkesskicklighet
 • Vara engagerad och kreativ med stor initiativförmåga
 • Utveckla och förnya branschen på ett självständigt sätt
 • Vara tekniskt och ekonomiskt affärsmässig

 

FYREN – nomineringskriterier:

 • Beställare eller annan person som främjar utveckling av branschen i länet
 • Utvecklar och förnyar organisationen
 • Förebild för övriga beställare
 • Ledarskap
 • Initiativförmåga
 • Aktiv, kreativ, handlingskraftig och beslutsmässig
 • Entreprenörskap
 • Visionär
 • Relationer till Innovationsföretagen och näringsliv
 • Affärsmässigt kreativ vid konsultupphandling

Nominering sker varje år till ordföranden i Innovationsföretagen Norrbotten. Samordna er gärna inom respektive bolag och skicka namn på era kandidater inklusive motivering.

Juryn som enhälligt utser vinnarna består av Innovationsföretagen Norrbottens styrelse.