Hoppa till innehåll

BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden

Projektet med BEAst ska resultera i en branschgemensam anvisning för beställare att luta sig mot som kravställning för bl.a. arkitekter. Vi bifaller detta initiativ på systemnivå och ställer oss positiva till ett införande av dess arbetssätt och struktur.

Innovationsföretagens remissvar

 

Status
Besvarad

Från
BEAst

Svar senast
19 februari 2021

Länk till projektet på BEAst webbsida

Kontaktperson

Jannice Johansson Steijner

Konsult

Stockholm

+46709161732 E-post

Läs mer