BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden

Projektet med BEAst ska resultera i en branschgemensam anvisning för beställare att luta sig mot som kravställning för bl.a. arkitekter. Vi bifaller detta initiativ på systemnivå och ställer oss positiva till ett införande av dess arbetssätt och struktur.

Innovationsföretagens remissvar

 

Detta ärende

Status


Från

BEAst


Svar senast

19 februari 2021


Länk till remiss

Länk till projektet på BEAst webbsida