Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen är den självklara rösten för kunskapsintensiva och kreativa företag som erbjuder lösningar på svåra utmaningar och rådgivning baserat på gedigen kunskap.

Innovationsföretagen är ett nytt bransch- och arbetsgivarförbund inom Almega och en ny medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Innovationsföretagen är den självklara rösten för kunskapsintensiva och kreativa företag som erbjuder lösningar på svåra utmaningar och rådgivning baserat på gedigen kunskap. Förbundet representerar cirka 765 medlemsföretag i en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch.

– Näringslivet och samhället kräver mer innovation och nytänkande i en värld av ständig förändring. Genom Innovationsföretagen tydliggör vi våra medlemsföretags betydelse för samhällsutvecklingen, både i Sverige och i världen. Sverige är bland de bästa länderna i världen på innovation, till stor del tack vare kunskapsintensiva företag med bas i arkitekt- och ingenjörskunnande, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

– Med Innovationsföretagen välkomnar vi vårt sjunde förbund till Almegafamiljen. Förbundet samlar medlemsföretag som är viktiga aktörer i vårt samhällsbygge i allt från avancerade tekniska lösningar och infrastruktur men även inom arkitektur och design. För Almega som helhet är det viktigt att de kunskapsintensiva och innovativa branscher som finns inom Innovationsföretagen vill fortsätta driva och utveckla tjänstesektorns förutsättningar tillsammans med resten av Almegafamiljen. Tillsammans blir vi en starkare röst för viktiga frågor som t.ex. att få till stånd en bättre fungerande kompetensförsörjning och en modernisering av LAS, säger Anna Karin Hatt, VD Almega.

Kreativitet, nytänkande, innovation, forskning och utveckling är bärande delar i medlemsföretagens verksamhet. Förbundsbildningen innebär att Innovationsföretagen får större utrymme att driva nyckelfrågor; tillgång på kompetens, utveckling av utbildningssystemet, rätt förutsättningar för att bedriva affärer, forskning och innovation.

– Innovation är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Genom förbundsbildningen får medlemsföretagen en tyngre röst med större möjlighet att skapa förutsättningar för att bedriva affärer, växa och utvecklas, säger Mikael Vatn, styrelseordförande Innovationsföretagen och Senior Vice President på Etteplan.

Arbetet med förbundsbildningen har pågått under det senaste året. Det nya förbundet har sin bas i bransch- och arbetsgivarorganisationen Svenska Teknik&Designföretagen, som tidigare var en del av Almega Tjänsteförbunden.

För mer information kontakta:

Magnus Höij, förbundsdirektör, 070-310 35 00

Mikael Vatn, styrelseordförande, 0708-81 48 20

Linnea Kvist, kommunikationschef, 070-590 34 45