Hoppa till innehåll

Från den 1 januari 2019 är Svenska Teknik&Designföretagen ett eget förbund. Det är en av flera åtgärder som föreningen vidtagit under de senaste åren för att stärka branschens position och synlighet.

Förändringen innebär mycket få konsekvenser för medlemmarna i föreningen. All arbetsrättslig rådgivning sker genom Almega som tidigare. Alla kollektivavtal gäller som innan. Branscharbetet som bedrivs inom Svenska Teknik&Designföretagen fortsätter som innan.

Förändringarna handlar i stor utsträckning om att öka synligheten och kraften i påverkansarbetet. Det sker genom att Svenska Teknik&Designföretagen från 2019 deltar i Almegas centrala arbete, styrelse och ledningsgrupp. Dessutom deltar Svenska Teknik&Designföretagen i Svenskt Näringslivs gemensamma forum på samma villkor som andra förbund inom Almega.

Förbundsbildningen innebär bland annat att mer kraft läggs på lönebildningsfrågor och på att stärka arbetet inom Almega och Svenskt Näringsliv. De perspektiv som de kunskapsintensiva företagen har kommer därmed att bli bättre företrädda och få en starkare röst i det viktiga arbete som sker i arbetsgivarorganisationernas centrala funktioner.

Parallellt med att det nya förbundet bildas vidtas även flera andra åtgärder för att ytterligare stärka branschens arbete. Flera av dessa kommer att presenteras i början av 2019.

Vid frågor eller synpunkter, kontakta gärna Magnus Höij, magnus.hoij@std.se, förbundsdirektör, Svenska Teknik&Designföretagen.