Hoppa till innehåll

Nytänkande, kreativitet och erfarenhet står inte i motsats till erfarenhet och kunskap. Tvärt om.

Vårt nya namn, Innovationsföretagen, fortsätter att väcka intresse. Och en och annan fundering.

En dimension som jag gärna vill förtydliga är just kopplingen mellan innovation och kunskap, trovärdighet och långsiktighet.

När vi pratar om innovation i vår sektor är det en självklar utgångspunkt att vi bygger denna på just lång erfarenhet och djup kunskap.

Våra medlemmar har byggt hållbara städer, infrastruktur, byggnader, broar och allt annat som hör till våra samhällen i hundratals, ja tusentals år.

Men lika länge har våra medlemmar använt sin kunskap till att tänka ut nya lösningar för att passa kundens eller samhällets behov.

Det är med basen i både teoretisk och praktisk kunskap som nya idéer och kreativa lösningar växer fram.

Numera är vår bransch betydligt bredare: många av våra medlemmar hjälper industri och samhälle med helt andra lösningar. Men utgångspunkten är den samma: djup kunskap om arkitekt- eller ingenjörsuppdraget tillsammans med en förmåga att lösa problem.

Det är den innovationen vi vill lyfta fram.

Många förknippar kanske innovation med fler saker: produktutveckling, små startups, uppfinnare av olika slag.

Detta är också viktiga komponenter och jag ser fram emot mer samverkan, fler dialoger och kanske fler medlemmar från nya målgrupper.

Men för oss och våra medlemmar är innovation redan idag en naturlig arena, en självklar del av vår vardag och i våra uppdrag, både bland stora och små företag.

Även om jag också är övertygad om att det måste lyftas fram ännu mer och synliggöras mot många fler.

*

I helgen ska jag ägna mig åt ett av mina många sidoprojekt: att redigera en verksamhetsberättelse så att den blir tryckbar. Jag är ingen större formgivare, men besitter basala kunskaper i InDesign och har dessutom en licens hemma, så då ger man sig i kast med typografi, formatmallar och bilder i CMYK-format.

Trevlig helg.

/magnus