Hoppa till innehåll

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på en avmattning under slutet av 2018 och blandade förväntningar på utvecklingen under 2019. Trots en haltande marknad är rekryteringsbehovet fortsatt stort både bland arkitekter och ingenjörer.

Innovationsföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att orderläget att är fortsatt starkt för ingenjörsföretagen, trots att ordervolymen minskat sedan i september. För arkitekterna fortsätter dock marknaden att mattas av. Förväntningarna på utvecklingen under 2019 är blandade. Arkitekterna väntar sig en avtagande orderingång under 2019 medan industri- och teknikkonsulterna förväntar sig en ökning.

– En avmattning i vissa delar av byggsektorn var väntat med tanke på den svalnande bostadsmarknaden. Så utvecklingen är inte oroande. Infrastruktur-, anläggnings- och andra offentliga investeringar ökar och många företag har fortfarande stora rekryteringsbehov säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Rekryteringsbehovet avtar en aning för arkitektföretagen. 68 procent av de medverkande företagen signalerade rekryteringsbehov, vilket är lägre än motsvarande siffra från september (74 procent).

– Bland ingenjörsföretagen är rekryteringsbehovet dock fortsatt mycket högt, fyra av fem företag (79 procent) signalerar om rekryteringsbehov, säger David Cramér, marknadsanalytiker Innovationsföretagen.

Lönsamheten förbättrades marginellt under 2018 jämfört med 2017, men förvånansvärt många företag tror på en förbättrad lönsamhet under 2019; 42 procent mot 16 procent som tror på en försämring.

I denna medlemsundersökning bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 100 företag som tillsammans har cirka 19 000 medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under januari till mars 2019.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

För ytterligare frågor kontakta:

David Cramér, Marknadsanalytiker, Tel: +46 (0)705 82 67 02

Linnea Kvist, Kommunikationschef, Tel +46 (0) 8762 66 21