Investerings­signalen

Under benämningen Investeringssignalen presenterar Innovations­företagen sedan 1994 sina regelbundna marknads­undersökningar bland ett representativt urval av arkitekt­företag och tekniska konsult­företag i medlemskretsen. Marknads­undersökningen genomförs tre gånger per år och resultatet presenteras i Investeringssignalen.