Hoppa till innehåll
På årsmötet 10 april valdes Sara Lindmark, vd i3tex, in som ny ledamot i styrelsen. Sara blev invald i ett fyllnadsval redan i augusti 2018, men är nu invald som ordinarie ledamot. Mikael Vatn, vd Etteplan Sweden, fortsätter som ordförande ännu ett år.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att den tidigare styrelsen i sin helhet sitter kvar för kommande verksamhetsår med syfte att få en kontinuitet i arbetet med att fortsätta etableringen av det nya förbundet och det nya namnet.

– Arbetet med att stärka Innovationsföretagens profil som nytt förbund och med nytt namn har intensifierats sedan årsskiftet. Tillsammans med styrelsen fortsätter vi nu att öka synligheten och inflytandet för landets arkitekt- och ingenjörsföretag, säger Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen.

Innovationsföretagens styrelse