Hoppa till innehåll

Innovationspolitik handlar i grunden om att skapa rätt förutsättningar för individer, företag och organisationer att öka sin innovationskraft. En kraft som omsätter kunskap och erfarenhet till kommersiella värden och samhällsnytta. Men vad är då en aktiv innovationspolitik? Vad innebär det för Sverige, företagen och för individen? Det är ämnet vi återkommande ska beröra i denna innovationsblogg.

För att bygga förutsättningar för världens mest innovativa land är det många byggstenar vi behöver hantera. Vi måste kunna enas om var vi står idag, vilka utmaningar vi har gemensamt och förstå varandras drivkrafter och behov.

Grundförutsättningarna för en aktiv Innovationspolitik är att den måste vara långsiktig. Företag måste känna till spelregler för att våga investera och ta risk. Men kortsiktiga åtgärder kan krävas för att undanröja hinder och skapa stimulans. Lika viktigt är en nära samverkan mellan akademi, forskningsfrämjare, institut och företag. För att på bästa sätt dra nytta av den kunskap som utvecklas. I ett väl fungerande innovationssystem krävs respekt för varandras roller. Även mellan företag, stora som små. Vi är alla mer eller mindre i symbios med varandra för att driva innovation.

Innovation är på samma gång inte en situation där alla vid alla tillfällen har samma förutsättningar. Innovation innebär paradigmskiften. Befintliga affärsmodeller kommer utmanas, nya tjänster och produkter skapas. Men med proaktivitet och medvetenhet om förändring finns möjlighet för alla att skapa nytt, ställa om och hitta sin väg framåt. Goda förutsättningar för omställning och kompetensutveckling är därför en viktig del av en aktiv innovationspolitik.

De frågor vi behöver hantera är många. I kommande bloggar kommer vi beröra frågor som kompetensförsörjning, innovationsledning, immaterialrätt, incitament för innovation och skattepolitikens betydelse för innovation. För att nämna några.
Vår ambition är att samla kunskap, försöka sätta struktur och öka förståelse för innovationspolitikens betydelse och företagens behov.
Vi vill bidra till att skapa en innovationspolitik och ett företagsklimat som ger förutsättningar för företag att investera, innovera och utvecklas. Det gör vi inte själva, det kan vi bara göra tillsammans. I dialog med sakkunniga, opinionsbildare, politiker, företag, akademi och organisationer. Där spelar du en viktig roll.

Välkommen till innovationsbloggen!

/Anders

Välkommen att bidra i dialogen

Vad är dina tankar kring innovation och en aktiv innovationspolitik? Vilka ämnen och frågor vill just du lyfta? Har du bra exempel som förtjänar att synliggöras? Välkommen med tankar och inspel. Vi ser fram emot en utvecklande och positiv dialog kring individer och företag förutsättningar att göra Sverige till världens mest innovativa land.

Mejla mig på: anders.persson@innovationsforetagen.se