Hoppa till innehåll

En ny rapport visar på behovet av ett förändrat synsätt hos individ, näringsliv och den offentliga sektorn för att Sverige ska fortsätta ligga i toppen som innovationsland.

En ny rapport som Innovationsföretagen tagit fram tillsammans med Kairos Future visar på behovet av ett förändrat synsätt hos individ, näringsliv och den offentliga sektorn för att Sverige ska fortsätta ligga i toppen som innovationsland och inte tappa mark i den knivskarpa internationella konkurrensen.  Rapporten pekar också på behovet av en mer framåtlutad statsmakt, som på allvar försöker undanröja hinder för innovation och entreprenörskap.

I rapporten diskuteras den nya innovationsarenan, dess möjligheter och utmaningar, och innovationens och innovationssystemets förutsättningar och villkor. Slutsatserna sammanfattas dels i en modell över innovationssystemet Sverige avsedd för fortsatta dialoger kring och initiativ till aktiviteter för att stärka Sveriges och näringslivets innovationskraft, dels i femton punkter för framtidens framgångsrika innovationssystem.

Läs hela rapporten via länken nedan.

Agenda för ett innovativt Sverige – rapport

Läs foldern via länken nedan.

Agenda för ett innovativt Sverige – folder

Läs debattartikeln på Ny Teknik.