Hoppa till innehåll

Dubbla FoI-inspel från Innovations­företagen

Den 31:a oktober var sista dagen för medskick till regeringens nästa forsknings- och innovationsproposition som ska lämnas till riksdagen nästa höst. Innovationsföretagen har medverkat till såväl Almegas som IQ Samhällsbyggnads inspel.

IQ Samhällsbyggnad är en tung röst som samlar hela sektorn bakom gemensamma förslag för hur kraftfullare investeringar i forskning och innovation kan bygga Sverige starkare, mer hållbart och effektivare. Bland annat föreslår de satsningar på attraktivare livsmiljöer, för en bättre hantering av den digitala och klimatdrivna omställningen samt för en god tillgång till relevant forskning och kompetens.  

Almega fokuserar å sin sida, som företrädare för tjänstesektorn, på åtgärder för att stärka företagens kompetensförsörjning genom att högskolorna förmås ta större hänsyn till näringslivets behov i sin forskning samt vid dimensioneringen av utbildningar.

För att högskolan ska kunna leverera den forskning och den utbildning som näringslivet efterfrågar krävs ökade resurser men också reformer för att nå nödvändiga resultat i form av en mer näringslivsrelevant högre utbildning och forskning.

– Det finns mycket att lära från våra konkurrentländer och bland annat föreslår vi tillsammans med Almega att ersättningarna per student på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar ska öka rejält för att ge utrymme för mer lärarledd tid, fler laborationer och högre genomströmning, säger Joakim Bourelius näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.