Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen medverkade i år på Stockholm Pride för att diskutera öppenhet och mångfald inom vårt arbetsliv och samhälle.

I år medverkade Innovationsföretagen för första gången på Stockholm Pride. Vi tycker det är viktigt att ta ställning för ett öppet och inkluderande samhälle och arbetsliv och var på plats för att lyssna, lära och diskutera kring dessa angelägna frågor.

Våra medlemsföretag – arkitektkontor och ingenjörsföretag – utformar framtidens samhälle bland annat dess infrastruktur, arbetsplatser, idrottsanläggningar, handelsplatser och offentliga miljöer. Det är viktigt att dessa blir så öppna och inkluderande som möjligt så att alla kan känna sig välkomna. På Pride gjorde vi en liten undersökning bland några av besökarna och frågade dem hur inkluderande våra städer är idag. Generellt var svaren ganska positiva men det fanns ett tydligt önskemål om att tänka utanför den vanliga könsnormativa boxen. Om man anpassar för minoriteterna och skapar könsneutrala platser fungerar de för alla.

Innovationsföretagen representerar kunskapsintensiva och innovativa medlemsföretag i tjänstesektorn som är helt beroende av sina medarbetare. Mångfald och olika perspektiv är avgörande för att företagen ska vara konkurrenskraftiga i dagens föränderliga värld men det finns fortfarande strukturer, normer och fördomar som håller tillbaka enskilda. Vår förbundsdirektör Magnus Höij höll ett samtal med Unionens 2:e vice ordförande Marina Åman om hur vi som arbetsmarknadens parter kan bidra till ökad inkludering i arbetslivet. Se samtalet på vår Facebooksida.