Hoppa till innehåll
En nyligen genomförd undersökning bland Innovationsföretagens medlemmar (arkitekt- och ingenjörsföretag) visar att en stor andel inte planerar att gå tillbaka till kontoret i samma utsträckning som före pandemin. Tre av fyra medlemsföretag tror att medarbetarna kommer att distansarbeta en till två dagar i veckan efter pandemin och en femtedel mer än två dagar i veckan.

Undersökningen visar att en majoritet känner sig väl förberedda inför en återstart men att många ändå tycker att återstarten kom för snabbt. En femtedel av företagen säger sig inte vara tillräckligt förberedda på en återgång till kontoret.

Vissa företag erbjuder de anställda möjligheten att välja mellan att vara kontorsbaserade och jobba delvis eller helt på distans. Anledningen är att möjligheten till distansarbete efterfrågas av många och företagen vill fortsätta vara en modern och attraktiv arbetsgivare som erbjuder flexibilitet. Andra planerar för en succesiv återgång och designar om sina kontor för att möta nya behov på arbetsplatsen.

Alla resultat från enkäten hittar du här.