Hoppa till innehåll

Risken för att få ett A- och B-lag på jobbet är inte ny. Men frågan får ny aktualitet och kräver mer av oss framöver.

I veckan fick jag åter anledning att diskutera pandemins konsekvenser. Frågan som ställdes var om vi i det nya normala, där vi får en ny balans mellan kontors- och hemarbete, får vissa grupper som gynnas och andra som missgynnas.

Mer konkret: kommer de som jobbar mycket hemma att missgynnas jämfört med de som väljer att vara mycket på jobbet?

Frågan är viktig. Möjligheterna och utmaningarna med ”det nya normala” är på alla ledningars bord och väcker ett stort intresse hos alla företag jag möter.

Och riskerna ska vi inte inte bortse från.

Men min övertygelse är att vi har verktygen vi behöver för att hantera även denna utmaning.

Den första nyckeln är medvetenheten. De företag, chefer och medarbetare som är uppmärksamma på frågan kommer också att kunna hitta lösningar att möta problemen som kan uppstå.

Den andra nyckeln är att vara möjlighetsinriktad, inte i första hand se problemen. Det nya normala arbetslivet ger många fördelar för både företag och individer. Vi får inte backa oss in i framtiden, utan nyttja fördelarna och möjligheterna lika mycket som vi lägger fokus på utmaningarna.

En tredje nyckel är dialogen: både mellan chef och medarbetare, mellan fack och arbetsgivarorganisation och även i det offentliga samtalet. Det nya normala formar vi tillsammans, inte genom konflikt och motsättningar.

Våra medlemmar har investerar både tid, engagemang och pengar i sina medarbetare. Ingen har gjort det för att sedan flytta några till B-laget.

*

Lyssna gärna på mitt samtal i Studio Ett från tidigare i veckan med Therese Svanström, ordförande i TCO ”Ingen tjänar på ett A- och B-lag”.

*

I helgen ska jag redigera en liten medlemstidning som vi har i vår församling i Abrahamsberg. 16 sidor, fyra gånger per år. Som gammal tidningsman är det roligt att få ägna sig åt typografi, bildbehandling och lite tryckeridialog.

Trevlig helg.

/magnus