Hoppa till innehåll

Hösten kommer att innebära mycket spännande, både internt och externt.

En höjdpunkt varje höst är det internat som styrelsen och kansliet för Innovationsföretagen har för att planera framåt.

Jag är nyss hemkommen från årets upplaga, full av energi och idéer. Det är ingen tvekan om att vi är på väg i en mycket spännande riktning med många möjligheter framöver. Det handlar om utveckling av vårt förbund på många fronter och en ökad samordning med andra förbund inom Almega och Svenskt Näringsliv. Men redan nu gör vi massor för att höja vår röst och lyfta våra frågor.

Vår innovationsagenda, som vi först lanserade i Almedalen, kommer vi att fortsätta att föra ut. Nu handlar det om att fördjupa vår dialog med politiker och debattörer. Bland annat ordnar vi ett nytt seminarium med författaren till rapporten, Mats Lindgren, den 23 september i Stockholm. Missa inte det.

Men därtill kommer vi att fortsätta att lyfta viktiga frågor för branschen: självfallet det viktiga arbetet med våra branschkontrakt, bland annat ABK och AB, där vi vet att det finns mycket att bevaka och utveckla.

Frågor om kompetensbrist, kompetensförsörjning och livslångt lärande fortsätter att vara högt prioriterade, där vi jobbar nära våra fackliga parter och inom självfallet tätt inom Almegafamiljen.

Arbetet med betaltider är inte avslutat.

Tjänsteexporten får fortfarande för lite fokus i politiken.

Sverige som tjänstenation måste lyftas fram ännu tydligare.

Listan över näringspolitiska frågor kan göras lång.

Lägg därtill en stundande avtalsrörelse, med många viktiga arbetsgivarpolitiska frågor på agendan, så är det lätt att se att vi inte är sysslolösa.

Håll i hatten. Det blir en spännande höst.

*

I helgen och i början av nästa vecka kommer jag att delta i FIDICs årsmöte – organisationen för rådgivande ingenjörer där Sverige sedan många år är medlem. Årets konferens och möte hålls i Mexico City, så när du läser detta sitter jag redan på ett flygplan på väg mot kollegorna från andra delar av världen.

Det blir en spännande resa, men också mötesintensivt. Kanske återkommer jag nästa vecka med lite reflektioner.

Trevlig helg.

/magnus