Hoppa till innehåll
Långa betaltider och sena betalningar skapar negativa effekter för likviditeten i leverantörsföretag. Det påverkar deras tillväxt, innovationskraft och konkurrenskraft, och är därmed ett samhällsekonomiskt problem. För hela den svenska samhällsekonomin handlar de utestående leverantörsbetalningarna om stora belopp. Enligt en rapport framtagen under våren av Bolagsverket och Tillväxtverket, uppgick de skulder som företag med fler än 250 anställda har till sina leverantörer till 824 miljarder kronor, varav 215 miljarder kronor antas vara de stora företagens leverantörsskulder till svenska små och medelstora företag. 

För att stävja detta startade vi Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet tillsammans med Almega, Fordonskomponentgruppen FKG, Svensk Industriförening Sinf och Företagarna.

Ett 40-tal av Sveriges största företag (se bilden) har redan gått med i initiativet för sunda affärsrelationer och följer Uppförandekoden för betaltider. De bidrar till ett ekonomiskt hållbart Sverige genom att betala sina underleverantörer i tid. Föreningen välkomnar att fler kundföretag att ansluta sig här. Levererande företag uppmuntras att hålla utkik efter nedanstående sigill. 

Betaltidsföreningen sigill