Hoppa till innehåll
Efter ett långt och i många delar mycket konstruktivt arbete i att motverka den negativa trenden med allt längre betaltider i näringslivet, lägger nu regeringen fram lagförslaget om rapporteringskrav av betaltider.

Förslaget är en del av den överenskommelse och dialog som pågått under flera år kring en frivillig lösning och en frivillig betaltidskod. Med detta verktyg på plats får vi nu möjlighet att följa utvecklingen av betaltider i Sverige och effekten av det långsiktiga arbete som näringslivet initierat för att korta betaltider. De företag som anslutit sig till koden får nu möjligheten att visa upp resultatet av de ansträngningar som gjorts. Detta är mycket positivt.

Sverige har till skillnad från många andra länder haft en negativ utveckling av betaltider. Det är denna trend som vi med gemensamma krafter försökt att vända. Med denna pusselbit på plats kommer vi nu kunna följa hur väl vi lyckats. Det är med viss stolthet som de stora företagen som initierat den frivilliga koden med stöttning av Innovationsföretagen, Almega, Företagarna, FKG och Sinf nu kan påvisa att ansträngningarna bär frukt. Sverige ska vara ett av världens mest attraktiva land att etablera och driva verksamhet i. Detta är ett viktigt steg på vägen.

Efter att regeringen inhämtat Lagrådets synpunkter kommer propositionen att inom kort att ligga på riksdagens bord för beslut. Vi vill passa på att tacka anslutna företag för gedigna insatser och gemensamma ansträngningar för att ta oss hit, samt ert fortsatta stöd i att långsiktigt driva frågan vidare. För svensk konkurrenskraft och ett konkurrenskraftigt näringsliv där max 30 dagars betalningstid är norm.

Inom ramen för Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet, som förvaltar den frivilliga betaltidskoden, ser vi nu möjligheten att öka aktiviteten och vi välkomnar fler företag att ansluta sig. Både genom att stötta initiativet och att fler stora företag ansluter sig till den frivilliga betaltidskoden.

Vill du veta mer om arbetet och den frivilliga koden besök www.betaltider.se

Anders Person
Näringspolitisk chef Innovationsföretagen
Styrelseordförande Föreningen för effektiva affärstransaktionen inom näringslivet

 

Artikel i DI: https://www.di.se/nyheter/regeringen-tar-nya-grepp-for-att-korta-betaltiderna-det-blir-lattare-for-de-mindre-foretagen/

Regeringens arbete: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/04/krav-pa-rapportering-av-betalningstider/

Stora företag som står bakom och är anslutna till koden: https://www.betaltider.se/vi-star-bakom/

Lagrådsremiss – krav på rapportering av betalningstider

Regeringens beslut om propositionen Krav på rapportering av betalningstider: Pressmeddelande 28 oktober