Hoppa till innehåll
Boverkets byggregler ska reformeras och under onsdagen presenterade Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren tankarna bakom. Bland annat hänvisar han till behovet av ett ökat byggande, en önskan om ökad innovation och samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan. SIS, Svenska Institutet för Standarder, har pekats ut för att ta en tydligare roll för att forma byggsektorns standarder.

– För oss som företräder arkitekt- och ingenjörsföretag i byggsektorn är en översyn välkommen. Dagens regelverk skapar en detaljstyrning som i många fall hindrar både innovation och effektivitet, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

–  Men en översyn måste innehålla en tät dialog med branschens aktörer, inte minst konsulter och arkitekter. Vi vill gärna bidra mer till en utveckling av byggsektorn, men en förändring kan inte ske över en natt. Frågor om ansvar, roller och arbetssätt kan behöva växa fram.

–  Standardisering via exempelvis SIS är ett sätt att jobba, där vi gärna bidrar till en klok lösning som passar vår sektor. Men det finns redan etablerade aktörer för att hitta branschgemensamma lösningar, bland annat inom ramen för Svensk Byggtjänst och Byggandets Kontraktskommitté, som vi också ska se som verktyg i arbetet framåt.

– En grupp företag som vi måste slå vakt om extra mycket är de mindre och små företagen, som inte har samma möjligheter att bidra till standardiseringsarbetet och som är mer beroende av dagens regelverk. Detta måste bevakas i arbetet framöver, säger Magnus Höij.

Läs mer på Boverkets hemsida