Hoppa till innehåll

Utredning för att minimera olyckor i byggnadsverk överlämnad till infrastruktur- och bostads­ministern

Förra året tillsatte regeringen en utredning med syfte att förhindra att brister i byggnadsverk leder till allvarliga olyckor. Resultatet av utredningen är nu klart och överlämnades i början av november till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Innovationsföretagen har i utredningen representerats av Mikael Hallgren, kompetensutvecklingsansvarig för Konstruktion på Tyréns. Utredningen föreslår ändringar i PBL som förstärker de oberoende sakkunnigas roll i byggprojekt. Bland annat föreslås att införa certifierade sakkunniga inom området Bärförmåga, Stadga och Beständighet (m.a.o. byggkonstruktion) som i oberoende ställning till beställare, projektör och utförare ska kontrollera projektering och utförande av byggnadsverk. Även certifierad sakkunnig Brand föreslås få motsvarande roll. Det föreslås även kontroller under förvaltningsskedet. En remiss avseende ändringen av PBL förväntas till våren 2024

– Utredningen föreslår i praktiken en obligatorisk tredjepartsgranskning av mer komplexa konstruktioner. Jag tror att det är en bra och nödvändig åtgärd för att minimera risken för ras och olyckor, säger Mikael Hallgren.