Hoppa till innehåll

Framtidens ledare inom byggbranschen hittas inte enbart i de traditionella ingenjörs- och arkitektyrkena. Det är en trend som juryn för ledarskapspriset Guldhuset välkomnar och vill uppmärksamma. ”Dessa tvärprofessionella ledare är ett nödvändigt tillskott till vår bransch” skriver juryn.

Alltför sällan uppmärksammas de ledare som faktiskt får våra projekt att bli verklighet. I juryn för ledarskapspriset Guldhuset ser vi en trend i att fler framgångsrika unga ledare har såväl otraditionell utbildning som yrkeserfarenhet från andra delar av samhällslivet.Dessa tvärprofessionella ledare är ett nödvändigt tillskott till vår bransch som förebilder och för att spegla den utveckling samhällsbyggnadssektorn är inne i.

I dag identifierar vi oss alla som samhällsbyggare, oavsett om vi arbetar för ett bygg- eller fastighetsföretag, är arkitekt, konsult eller kommunal planerare. Det medför också en förändrad syn på ledarskap. Vi ser det tydligt från de senaste årens nomineringar till Guldhuset.

Ledarroll i förändring

När vi agerar som samhällsbyggare, förändras ledarrollerna och behovet av olika typer av ledarskap växer fram. Som samhällsbyggare arbetar vi i allt högre grad gränsöverskridande med flera typer av aktörer, i andra och nya former av samarbeten. I de allt mer komplexa samhällsbyggnadsprojekten är det ofta sådana ledarförmågor vi behöver.

Senare års starka hållbarhetsfokus gör att vi nu ser framväxten av nya unga ledare inom samhällsbyggnad. De har med sig andra erfarenheter och kompetenser för att ta sig an ledande roller i allt mer gränsöverskridande och situationsanpassat arbete, både i formella och informella strukturer. Det är en utveckling som samhällsbyggandet mår väl av när vi blir alltmer omvärldsberoende. Då behövs fler perspektiv för att bättre förstå den situation som ledarskapet utövas i. Då krävs både samhällsvetenskap och humaniora som viktiga komplement till de alltjämt nödvändiga ingenjörs- och arkitekturkompetenserna.

Ny trend

I juryn för Guldhuset ser vi tydliga tecken på denna utveckling. Betydligt fler nominerade är personer som verkar i nya former av ledarskap och som tillför nya perspektiv utifrån andra utbildningsbakgrunder och erfarenheter. Det är en positiv och önskvärd utveckling där vår sektor också behöver ledare som påverkar och utvecklar vår förmåga att kombinera byggnadstekniska aspekter med sociala frågor, miljö, klimat och mångfald. Det stärker oss som samhällsutvecklare.

Viktiga förebilder

Det är en viktig utveckling, som vi branschorganisationer i samhällsbyggnadssektorn och inom akademin stödjer och uppmuntrar. Vi ser gärna att det också återspeglas i utbildningar och fortsatt forskning på våra universitet och högskolor samt i fortbildning inom branschen. Med utmärkelsen Guldhuset lyfter vi fram unga ledare i vår bransch. De är förebilder som stimulerar framtidens ledare och ger studenter i olika utbildningar föredömen från vår sektor, den kanske allra viktigaste för att skapa det hållbara samhället.

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Anders Carlén, chefredaktör Byggindustrin

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen

Christine Räisänen, Professor Chalmers tekniska högskola

Kicki Björklund, Guldhusjuryns ordförande och vd Bostadsbolaget

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna Sverige

Tina Karrbom Gustavsson, professor KTH

Tommy Lenberg, vd Byggherrarna Sverige

Läs artikeln hos Byggindustrin