Hoppa till innehåll
Anders Persson, näringspolitisk chef
Anders Persson, näringspolitisk chef

Kovändning om korttidsarbete och semester motverkar syftet

Den 14 maj ändrade Tillväxtverket sina regler om permitteringsstöd vid semester. Från att tidigare ha omfattat semesterdagar räknas dessa nu som frånvaro och berättigar inte längre till något stöd.

Regelverket om korttidsarbete togs fram i all hast i ett pressat läge. Vi har en pågående dialog med Tillväxtverket om förbättringar och förstår att det är en svår situation. Det är dock djupt olyckligt att ändra reglerna för semester så här sent inpå sommaren. Risken är att företag med ansträngd ekonomi tvingas till varsel för att klara sin överlevnad, säger Anders Persson, näringspolitisk expert.

– Om Tillväxtverket inte hittar stöd i lagen kring den ursprungliga tolkningen kring semester och korttidsarbete måste de skicka den signalen till politiken. En justering i lagstiftningen kommer att ske för att inrymma höjningen till 80% permitteringsgrad. Det är rimligt att regering och riksdag nu tar med frågan om semester i den processen. Syftet med krispaketet korttidsarbete var att rädda jobb och sysselsättning. Den justering som Tillväxverket nu gjort i sin tolkning ligger inte i linje med detta, säger Anders Persson.

De företag som mellan den 7 april och 14 maj lämnade in ansökningar om permitteringsstöd där även semesterdagar ingick måste nu börja om sin planering. Trots att de följt gällande regler. Att det dessutom skapar extra problem för de företagare som agerade snabbt för att rädda såväl sin verksamhet som sin personal gör saken än mer olycklig.

– Många medlemsföretag har redan gjort planeringen och meddelat sina medarbetare hur semestern kommer bli. Nu blir det ytterligare ovisshet om framtiden och ett stort energikrävande arbete att göra om planeringen. I detta osäkra läge måste företagen kunna lite på att spelreglerna från myndigheterna inte ändras hur som helst, säger Anders Persson.

Enligt Tillväxtverkets tidigare tolkning från den 7 april 2020 gällde att permitteringsstöd kunde ges för de dagarna som en arbetstagare hade betald semester. Att semester, betald liksom obetald, nu istället ska räknas som frånvaro förklarar Tillväxtverket med att deras tidigare tolkning inte hade stöd i lagen.

Läs också: Vad som gäller kring korttidsarbete och semester