Hoppa till innehåll

Coronakrisen har slagit hårt mot tjänstesektorn. Konsumtionen har störtdykt och de internationella handelsförbindelserna kärvar. Därför har Almega – tillsammans med Innovationsföretagen och dess övriga förbund – tagit fram återstartsprogrammet Så kickstartar vi tjänstesektorn. De totala kostnaderna för åtgärderna uppgår till över 150 miljarder kronor, men investeringen är avgörande om landets viktigaste sektor ska komma på fötter igen.

Många tjänsteföretag har fått se en dramatiskt minskad efterfrågan under coronakrisen. Orsakerna är många. Konsumenterna känner oro för såväl smittspridning som för sin egen ekonomi samtidigt som restriktionerna avseende resor och allmänna sammankomster har fått stora negativa effekter. Av 547 000 korttidspermitterade personer i Sverige jobbar omkring 367 000 i tjänstesektorn.

Många branscher i tjänstesektorn har under en längre tid stått i det närmaste still vilket har satt
djupa ekonomiska spår även i annars livs- och konkurrenskraftiga företag. Det kan få allvarliga långsiktiga konsekvenser. Risken för konkurser har ökat markant och Sverige kan få brottas med svag tillväxt lång tid framöver om inget görs.

Detta dokument är både ett program för återstart av tjänstesektorn och av Sveriges ekonomi, och ett program för höjd tillväxt och hållbar omställning utifrån tjänsteföretagens perspektiv.

Syftet med programmet är inte att ersätta de satsningar som gjorts av regeringen för att motverka utslagning av jobb och företag under corona-krisen. Dessa åtgärder har varit mycket viktiga för att motverka en riktigt djup och långvarig kris. Almegas program är tänkt att komplettera de viktiga åtgärder som regeringen tagit fram, till exempel korttidspermittering, omställningsstöd, sänkta arbetsgivaravgifter, stöd till hyreskostnader, möjlighet att få anstånd med skatteinbetalningar och tillgång till statliga lånegarantier.

Läs mer och ta del av hela programmet här.