Hoppa till innehåll

Den årssammanställning av branschdata, som Innovationsföretagen publicerat årligen kommer under året att ses över i grunden.

Målsättningen med översynen är att utveckla en produkt som ännu tydligare fokuserar på medlemsnyttan för förbundets medlemmar och som är ett stöd i företagens affärsutveckling.

– Vår tidigare ”branschöversikt” har varit inåtblickande och bakåtblickande. Vi vill ge utrymme för det utåtblickande och framåtblickande, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

De nya rapporterna kommer att tas fram i nära samverkan och i dialog med medlemmarna för att fånga upp de behov som företagen har.

– 2020 kommer dessutom att vara ett år med extra stort fokus på framtid och utveckling. Det gör det till ett bra tillfälle att ompröva våra gamla arbetssätt även hos oss på Innovationsföretagen, säger Magnus Höij.

Under 2021 kommer en första rapport, med arbetsnamnet Insikt, att ge grundläggande data om branschen, men också belysa de strategiska vägval som många företag överväger just nu.

Under 2021 kommer rapporterna också att utvecklas, både i innehåll och presentation.

– Målet är att vi ska ge ännu mer medlemsnytta med våra nya rapporter och stärka våra medlemmars förutsättningar att utvecklas och lära av varandra, säger Linnea Kvist, kommunikationschef på Innovationsföretagen.