Innovationsveckan: Hur kan vi använda innovation för att tillsammans bygga framtidens klimatsmarta stad?

Att bygga klimatsmarta städer är en av de största utmaningarna för det offentliga framöver. För att kunna nå de nationella och globala klimatmålen krävs en ökad takt i klimatarbetet för att snabbt ställa om och skapa verklig förändring.

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen samtalar med Elisabet Spross, Innovationsledare på Sweco, Charlotta Winkler, Industridoktorand på WSP och Högskolan i Halmstad och Björn Hugosson, Klimatchef vid Stadsledningskontoret i Stockholm

Samtalet är en del av Innovationsveckan som arrangeras av Vinnova, SKR, Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för Digital Förvaltning.

Titta på samtalet här.