Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen inom Almega har idag måndag tecknat nya kollektivavtal med samtliga fackliga parter Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader. Den totala kostnadsramen om 5,4 procent omfattar både löneökningar och ökad pensionsavsättning.

– Särskild glädjande är att parterna nu etablerar en närmare dialog om några av de viktigaste framtidsfrågorna – kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Lönerevisionen kommer att vara utmanande för många företag i år varför vi sätter stort värde på att parterna kommer att jobba fram ytterligare partsgemensamt material för stöd i den lokala dialogen om lön, säger Hanna Byström, förhandlingschef för Innovationsföretagen inom Almega.

Avtalen sträcker sig över 29 månader och gäller från och med 1 november 2020 t o m 31 mars 2023. Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter är ett sifferlöst löneavtal. Löneavtalet med Unionen omfattar löneökningar med 2,9 % från den 1 november 2020 och 1,8% från den 1 april 2022. Flexpensionspremien ökar under avtalsperioden med 0,3% 1 november 2020 och ytterligare 0,4% 1 april 2022.

Totalt omfattar avtalen ca 750 innovationsföretag med drygt 40 000 medarbetare.

Almega strävar efter de bästa förutsättningarna för både företagare och medarbetare. Att erbjuda attraktiva villkor är avgörande för tjänsteföretagens framgång. Tillsammans skapar vi en bra arbetsmarknad: under avtalsförhandlingarna, men framförallt varje dag på arbetsplatserna i samtal mellan företagare och medarbetare. I avtalsrörelsen 2020 tecknar Almega sammanlagt 130 avtal  flest av alla arbetsgivarorganisationer.

Läs mer om avtalsrörelsen 2020 här.