Hoppa till innehåll

Kollektivavtal

Förhållandet mellan företaget och de anställda regleras normalt genom kollektivavtal och tillämpas både på organiserade och icke organiserade arbetstagare. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Bestämmelser om kollektivavtal finns främst reglerat i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Nedan visas ett urval av relevanta nyheter inom området. Mer detaljerad information finns tillgänglig för Innovationsföretagens medlemmar i Arbetsgivarguiden.