Hoppa till innehåll

Implementeringen av ”Färdplan 2045 – en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor” tar nästa steg framåt. Samarbetet breddas och tempot ökas när fler organisationer kliver in och delar på ansvaret.

– För oss är det otroligt angeläget att vi lyckas med de åtaganden som de är formulerade i Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn, inte minst för att bibehålla en konkurrenskraftig samhällsbyggnadssektor. Vi ser fram emot att samverka med alla aktörer i värdekjedjan för att skapa värde för de aktörer som vill driva hela sektorn mot ett hållbart samhällsbyggande, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Organisationerna som tillsammans kommer att utveckla Färdplansarbetet är:

Byggföretagen
Byggherrarna
Byggmaterialindustrierna
Fastighetsägarna
Innovationsföretagen
Installatörsföretagen
Sveriges Allmännytta
Trafikverket

För att uppmärksamma det breddade samarbetet och fortsätta det goda arbetet inom Färdplanen ordnas den 2 november en digital konferens där goda exempel från olika delar av branschen visas upp.