Hoppa till innehåll

Det är dags att minska klimatpåverkande projekt, använda redan befintliga byggnader, infrastruktur och andra tekniska lösningar mer effektivt och accelerera införandet av innovationer som bidrar till klimatomställningen, skriver företrädare för arkitekt- och ingenjörsbranschen.

Gång på gång kan vi i undersökningar läsa om att Sverige är ett föredöme inom innovation. Det är delvis sant. Sverige är väldigt bra på att ta fram nya lösningar, men hindren att genomföra innovationerna är för många. Områden där innovationer behövs är exempelvis klimatoptimerade material, återbruk av byggdelar, flexiblare byggnader samt drift och underhåll – och många fler. Ofta kan vi se att innovationerna stannar i ett försöksstadium i ett labb eller i en skiss för att obsoleta lagar, regler och monopol står i vägen. Finansiering är ett annat hinder. Den finns ofta för försöksstadiet men inte för implementeringen.

Den 20 december presenterar Boverket sin översyn över befintliga byggregler för regeringen. Boverket kallar projektet för ”Möjligheternas byggregler”. Vi sätter stort hopp till resultatet och vill se att hållbarhet och helhetssyn står i fokus.

Läs hela artikeln på NyTeknik här.