Hoppa till innehåll

Idag lanserar Innovationsföretagen rapporten ”Innovation för klimatet”. Genom innovation och nytänkande är det fullt möjligt att uppnå FN:s klimatmål som är uppsatta till 2030. Klimatsmart ruttplanering, 3D-print av träspill och inkluderande av klimatberäkningar i ritverktyg är exempel på lösningar som redan idag kan göra stor skillnad för klimatet.

Den andra rapporten i Innovationsföretagens rapportserie ”Innovation för” fokuserar på hur Innovationsföretagens medlemmar dagligen bidrar till en mer hållbar värld genom nytänkande innovationer.

 I rapporten varvas innovativa projekt med insikter och trendspaningar från hållbarhetsexperter och företag som inspirerar till klimatsmarta lösningar.

Vi har ställt några frågor till Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen, om rapporten:

”Innovation för klimatet” – Varför valde ni detta tema?

Klimat- och hållbarhetsfrågorna blir allt mer akuta. Vi behöver göra mer och det behöver ske fortare. Ska vi tillsammans klara av klimatutmaningen kommer vi att behöva tänka nytt och göra om. När problemen blir nya krävs det också nya innovativa lösningar. Det går inte att vrida tillbaka klockan utan det är dags att gå från tankar och idéer till konkret verkstad.

Vår förhoppning med rapporten är att den ska visa att det inte är för sent att ställa om, det är fortfarande möjligt. Vi behöver bli hållbara i alla led.

Vi vet att det blir allt viktigare att våra medlemmars innovativa idéer inkluderas redan i de tidiga besluten. Möjliggörs detta kan hela näringslivet fatta klimat- och kostnadseffektiva beslut.

Vad har vi att vänta oss i den andra rapporten ”Innovation för klimatet”?

Det bubblar av idéer i vår medlemsbas och nya klimatsmarta lösningar föds dagligen. I rapporten visar vi på några av dessa . Många av lösningarna tas fram i konsortier vilket jag tycker visar hur viktigt det är att kroka arm och lösa problemen tillsammans.

De stigande havsnivåerna gör att vi behöver hitta nya vägar för den kritiska vattenförsörjningen. I rapporten kan vi läsa om hur Cactus minimerar vattenförluster med sitt verktyg EyeSeal.  Vi får också läsa om nya lösningar för hållbara transporter och logistikflöden i form av Waywize och deras lösning Fuelsave för att minimera bränsleförbrukning. I den jämtländska byn Duved pågår ett projekt med direktdemokrati och social motivation som drivkraft till ett mer hållbart samhälle. Om detta och mycket mer finns det att läsa om i rapporten.

Hela rapporten finns att läsa här:

Innovation för klimatet