Hoppa till innehåll

I fredags träffade företrädare från samhällsbyggnadssektorn finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund för att diskutera ett högt och hållbart bostadsbyggande. Vi vill se ett helhetsgrepp vad gäller politiska åtgärder för vår sektor. Det är dags för ett samhällsbyggnadskliv och en politisk handlingsplan som möter upp branschens färdplaner för att nå uppsatta klimatmål, skriver företrädare för elva branschorganisationer.

Samhällsbyggnadssektorn står för mer än 11 procent av Sveriges samlande BNP. Det är vår sektor som bygger landet, rustar Sverige med bostäder, infrastruktur och elektrifiering. Vi är avgörande för att möjliggöra övergången till ett klimatsmart samhälle. Men i dag ser vi en rad hinder och utmaningar för att kunna uppfylla såväl våra egna som regeringens höga ambitioner.

Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. Elektrifiering är en viktig åtgärd för att samhällsbyggnadssektorn på allvar ska minska sitt klimatavtryck. Det är av största vikt att säkerställa att elsystemet klarar av det framtida energi- och effektbehovet för att på allvar få en ekologiskt hållbar samhällsbyggnadssektor.

Beställarledet, som till stor del består av stat, kommuner och regioner, behöver i högre grad ställa rätt krav i upphandlingar som stimulerar till utveckling för klimatneutralt byggande. Samhällbyggnadssektorn levererar redan i dag digitala klimat- och miljödata som möjliggör spårbarhet och uppföljning under en byggnads livscykel. Men vi efterlyser en större förståelse för hur prissättning i exempelvis offentliga anbud påverkas av omfattande klimatambitioner.

 

Läs debattinlägget på Dagens samhälle här.