Hoppa till innehåll
Maria Brogren, WSP och Anders Persson, Innovationsföretagen har valts in i EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) Green Deal Committee.

EFCA’s kommitteer och arbetsgrupper jobbar med att förbättra förutsättningarna för teknikkonsulter i Europa. EFCA Green Deal Committee ska ha ett tydligt fokus på hållbarhetsarbetet inom EU, utbyta erfarenheter, bidra med goda exempel och att forma påverkansarbetet på EU-nivå. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar att utvecklas och bidra till en hållbar utveckling och hållbar konkurrenskraft. Ett viktigt fokus i inledande arbetet blir att bidra till och påverka utvecklingen kring de förslag och satsningar som kommer inom EUs arbete inom ramen för den Gröna given. The European Green Deal.

Första uppstartsmötet är den 17 februari då gruppens agenda och aktiviteter för året arbetas fram.

Läs mer om Green Deal Committee här och ladda ner en presentation om Sveriges och Innovationsföretagens hållbarhetsarbete här nedan.

Sveriges och Innovationsföretagens hållbarhetsarbete