Hoppa till innehåll

I år startar Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som sträcker sig fram till 2027. Med programmet vill EU möta viktiga samhällsutmaningar och stärka Europas konkurrenskraft.

EU organiserar europeiska forsknings- och innovationssamarbeten i form av ramprogram. Tidigare ramprogram Horisont 2020 löpte under perioden 2014–2020. Horisont Europa är det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation som ska genomföras under perioden 2021–2027.

Horisont Europa ska bidra till att uppfylla visioner om ett välmående, rättvist och hållbart samhälle. Programmet ska bidra till grön tillväxt och konkurrenskraft och har tydliga globala målsättningar att bekämpa klimatförändringen och verka för hållbar utveckling.

Ett förslag till strategi för deltagande i Horisont Europa för Sverige och svenska aktörer inom forskning och innovation har tagits fram av Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten, Vetenskapsrådet och Vinnova på uppdrag av regeringen. Målet är att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan aktörer på nationell och EU-nivå.

Läs mer och se på lanseringswebbinariet här.