Hoppa till innehåll

Den 25 mars hölls en digital vd-träff för Innovationsföretagens medlemmar, med en summering av läget i branschen just nu. Nu kan du se sändningen och presentationerna i efterskott.

Läget i sektorn har varit utmanande det senaste året, men det har samtidigt varit ett år med stark utveckling på flera områden.
När förbundets medlemmar bjöds in till vd-träff presenterades både strategin för förbundet, arbetsgivarfrågor och löneprocessen, näringspolitik och upphandlingsfrågor.

Under presentationen informerades det om:

  • Hur branschen påverkats av pandemin
  • Förbundets strategi och positionering
  • Förbundets råd och arbetsgrupper, och det ökade intresset för deltagande
  • Aktuella arbetsgivarfrågor, bland annat den rådgivning som förbundet ger sina medlemmar
  • Arbetsmiljöfrågor kopplat till distansarbete
  • Näringspolitiska frågor, bland annat hållbarhetsarbetet
  • Corona-relaterade stödinsatser
  • Revideringen av AB och ABT
  • Förbundets arbete med offentliga upphandlingar
  • Framtiden för förbundets branschrapporter

Se sändningen i efterhand

Presentationen i pdf-format

Ladda ner presentationen