Hoppa till innehåll
En femtedel av arkitekt- och ingenjörsföretagen avstår från att delta i offentliga upphandlingar, det visar en ny undersökning genomförd av Innovationsföretagen i samarbete med Almega. Den främsta orsaken till det är ett alltför ensidigt fokus på lägsta pris, något som får konsekvenser både på kvalitet och innovationshöjd.

Innovationsföretagen har, tillsammans med Almega, genomfört en medlemsundersökning med syfte att fånga upp medlemmarnas perspektiv på offentlig upphandling.

Svaren från Innovationsföretagens medlemmar visar att det framförallt är tre områden som har stor utvecklingspotential och är av störst betydelse för att offentliga upphandlingar ska förbättras;

1. Alltför stort timprisfokus – Kvalitet måste i högre grad få genomslag vid utvärdering.
2. Bristande dialog – Ökad dialog behövs mellan upphandlande organisationer och leverantörer.
3. Irrelevanta krav – Nödvändigt med relevanta kravställningar som även följs upp.

Ladda ner och läs rapporten här.

Offentlig upphandling – stor utvecklingspotential för att få ökat fokus på kvalitet och innovation