Hoppa till innehåll

I dag presenterade regeringen riktlinjerna för den ekonomiska politiken och vårändringsbudgeten. Förslagen i vårpropositionen summerar till cirka 45 miljarder kronor och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innovationsföretagen välkomnar satsningar på företagsutveckling och innovation i vårbudgeten. Vi ställer oss dock kritiska till att satsningarna på klimat, klimatanpassning och energieffektivisering är väldigt försiktiga, trots ambitiösa mål i Agenda 2030.

– Sverige har erhållit ca 13 miljarder kronor i återhämtningsstöd från EU som är dedikerat till satsningar på klimat, energibesparingar och digitalisering. Det är viktigt att dessa medel används för just nystart och omstart och inte täcker gamla budgetposter, säger Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

– Därutöver krävs satsningar för att stimulera sysselsättningen genom sänkta arbetsgivaravgifter och justering av marginalskatterna så att kompetensinvesteringar främjas och konkurrenskraften stärks, säger Anders Persson.

Läs mer om vårändringsbudgeten här.