Hoppa till innehåll

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar att företagen tror på ljusare tider efter ett 2020 som drabbat många verksamhetsområden mycket hårt.

Innovationsföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att branschen som helhet tror på en positiv utveckling framöver. Det gäller både orderläge och sysselsättning. Andelen företag som tror på en positiv utveckling av orderläget under det kommande halvåret har ökat från 43 till 49 procent och nästan en femtedel av företagen har sett en förbättring av sysselsättningsläget under det gångna halvåret. Hoppet om en återöppning av samhället, kopplat till vaccinutrullningen, bidrar till den positiva framtidsutsikten.

– Coronapandemin har drabbat många av våra medlemsföretag i mycket hårt. Därför är det glädjande att se att många företag nu signalerar om en vändning, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Rapporten visar att industrikonsulterna är de som ser ljusast på framtiden. Tre av fyra industrikonsultföretag (ca 75 procent) förväntar sig en ökad orderingång kommande halvår. Samma siffra för arkitekter och teknikkonsulter är 47 procent respektive 38 procent.

Gällande förväntningarna på sysselsättningen kommande sex månader svarade 50 procent av företagen att de förväntar sig ett ökat anställningsbehov medan endast 5 procent förväntar sig fortsatta neddragningar.

– Detta innebär att det totala behovet av ny arbetskraft med rätt kompetens, är lika starkt som i november 2020. Dock ser vi en omfördelning mellan verksamhetsområdena där det största behovet av arbetskraft har skiftat från arkitekter- och teknikkonsulterna till industrikonsulterna, säger Magnus Höij.

Drygt 70 procent av industrikonsulterna uppger ett ökat behov av arbetskraft under det kommande halvåret och inget företag signalerade ett neddragningsbehov. Anställningsbehovet är därav näst intill i nivå med behovet innan coronapandemins utbrott.

För arkitekter och teknikkonsulter visar resultatet på ett något lägre anställningsbehov. Bland teknikkonsulterna är knappt hälften av företagen i behov av ny arbetskraft medan endast 2 procent behöver dra ner på sin arbetskraft. Av arkitektföretagen behöver cirka 40 procent av företagen anställa och 9 procent uppger ett neddragningsbehov.

I den här medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 112 företag som tillsammans sysselsätter knappt 20 000 medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under april 2021.

Magnus Höij, förbundsdirektör, Tel: +46 (0)8 762 67 05
Linnea Kvist, kommunikationschef, Tel +46 (0) 8762 66 21

Dokument