Hoppa till innehåll

En ny undersökning från Innovationsföretagen visar att arkitekt- och ingenjörsföretagen i Sverige tror på en viss återgång till kontoret i höst, men att det även fortsatt kommer att kombineras med distansarbete.

– Tre av fyra av våra medlemsföretag tror att medarbetarna kommer att jobba hemifrån 1 till 2 dagar i veckan efter pandemin. Vi kan därmed konstatera att branschen tror på en viss återgång till de fysiska kontoren i höst, men att man vill kunna fortsätta kombinera det med distansarbete, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Att så många som 3 av 4 medlemsföretag även fortsatt vill arbeta på distans 1 till 2 dagar i veckan ställer stora krav på arbetsgivarna på en mängd olika sätt. Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivarna och hur påverkas arbetsgivarrollen? Detta är något som Innovationsföretagen kommer att undersöka vidare.

– Ett flexibelt arbetsliv leder också till en del praktiska utmaningar kopplat till det fysiska kontoret. Hur ska till exempel framtidens kontorslokaler utformas för att maximera användandet och attrahera medarbetarna? Hur får man till en smart styrning av uppvärmning och elförbrukning när antalet som vistas på kontoret varierar? Här jobbar flera av våra medlemmar intensivt med lösningar på dessa förändrade behov, säger Magnus Höij.

I den här medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 178 företag (svarsfrekvens 25 procent). Undersökningen genomfördes under maj månad 2021.

Magnus Höij, förbundsdirektör, Tel: +46 (0)8 762 67 05
Linnea Kvist, kommunikationschef, Tel +46 (0) 8762 66 21

Dokument