Hoppa till innehåll

Nya siffror från Innovationsföretagen visar att fenomenet mellanhänder eller så kallade konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt inom offentliga upphandlingar. Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn. Siffrorna visar att det är ett par offentliga beställare som dominerar som beställare.

Fenomenet fortsätter öka och trots att konkurrensverket och upphandlingsmyndigheten tydligt påpekat brister i upphandlingar och redogjort för vad som är lagligt och lämpligt så syns ännu ingen förändring i hur upphandlingar genomförs. Samtidigt som EU-kommissionen, regering och riksdag arbetar med att skapa förutsättningar som ökar värdeskapande, kvalitet och innovation i upphandlingar, har fenomenet konsultmäklare växt fram. De nya siffrorna för 2020 visar att utgifterna till konsultmäklarna uppgick till 7,2 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan 40 procent sedan året innan och hela 630 procent jämfört med år 2013.

Läs rapporten här:

Konsultmäklare – Offentliga upphandlingar utan insyn ökar kraftigt