Hoppa till innehåll

Mellanhänder kostar miljarder

Konsultmäklare tar en allt större del av upphandlingskakan. Utbetalningarna från offentlig sektor har snabbt ökat till över 7 miljarder kronor per år. En innovationsdödare och ett svart hål utan insyn, säger Innovationsföretagens förbundsdirektör Elin Lydahl i en artikel i Dagens Samhälle.

Mellanhänder, även kallade konsultmäklare eller konsultförmedlare, är företag som hjälper kunden att hitta rätt konsulter till ett uppdrag. För offentlig sektor innebär det att det görs en upphandling för mellanhanden, men inte för de olika uppdragen.

I artikeln i Dagens Samhälle kritiserar Elin Lydahl från Innovationsföretagen upplägget med konsultmäklare och menar att det är ett slöseri med offentliga medel och kan minska innovationskraften. Innovationsföretagens presenterade i höstas en undersökning som visar att användningen av mellanhänder har ökat markant under de senaste tio åren. Konkurrensverket har identifierat vissa risker med konsultmäklarupplägget, inklusive korruptionsrisker. Johan Liberson från Ework, ett företag som agerar som mellanhand, diskuterar i artikeln i Dagens Samhälle utmaningar och fördelar med deras roll. Både Lydahl och Liberson betonar vikten av transparens och effektivitet i offentliga upphandlingar för att främja sund konkurrens.