Hoppa till innehåll

Nya lösningar kräver nya perspektiv – det skapar både bättre lönsamhet, mer innovation och attraktivare arbetsplatser. Därför lanserar Innovationsföretagen nu rapporten ”Innovation för mångfald” för att rikta fokus mot innovationssektorns ökade arbete för jämställdhet, tillgänglighet och inkludering i samhället.

Sveriges jämställdhetsarbete har pågått länge, både i näringslivet och i det offentliga, men insatserna behöver vidgas så att de tydligare fångar upp den kunskapsrikedom som finns i andra kulturer, perspektiv och bakgrunder. Insatser för ökad jämställdhet och mångfald har i Sverige redan kommit en bra bit på vägen. Det är till exempel glädjande att allt fler kvinnor med utländsk bakgrund driver egna företag – men det finns mer att göra. Därför släpper Innovationsföretagen sin femte rapport i serien ”Innovation för” med temat mångfald.

Mångfald föder innovation, vilket är avgörande för huruvida både samhällen, företag och individer växer eller stagnerar. Trots det inkluderas inte olika perspektiv tillräckligt i vare sig stadsplanering eller investeringar i dagens samhälle. Fler grupper måste tas i beaktande när städer utvecklar allt från bostads- och parkområden till olika stationsmiljöer.

Förhoppningen med ”Innovation för mångfald” är att belysa vikten av mångfald i samhället samt att visa på hur företags konkurrenskraft stärks när fler perspektiv tas med.

– Vi har valt att särskilt lyfta lösningar som bidrar till ökad jämställdhet, tillgänglighet och inkludering. Men även marginaliserade perspektiv som bidrar med normkritiska metoder och synsätt. Ett bättre samhälle kräver nya lösningar och det är där våra medlemsföretags smarta och innovativa idéer kommer in, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Mångfald är inte bara ett bra verktyg för att stärka innovation – det är en förutsättning.

– Vi behöver få in fler perspektiv och insikter redan i design- och planeringsfasen. I rapporten lyfter vi därför bland annat arbetet med ett nyutvecklat system för jämlikhetscertifiering för stadsplaneringsprocesser och byggprojekt. Vi presenterar även ett projekt om social hållbarhet och hur sociala obligationer kan möjliggöra rätt investeringar i områden som behöver det som mest, säger Magnus Höij.

Innovation för mångfald är den femte rapporten i Innovationsföretagens rapportserie ”Innovation för” somfokuserar på hur Innovationsföretagens medlemmar dagligen bidrar till ett bättre samhälle genom nytänkande innovationer.

Läs rapporten här.

Om Innovationsföretagen och rapportserien ”Innovation för”

Innovationsföretagen är ett bransch- och arbetsgivar­förbund som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Förbundet har 790 medlemmar och omfattar drygt 40 000 anställda.

Med aktuella teman kopplat till de mest prioriterade samhällsutmaningarna lyfter Innovationsföretagens rapportserie ”Innovation för” några av branschens mest innovativa och banbrytande projekt som förbundets medlemmar arbetar med.

För mer information besök: www.innovationsforetagen.se

 

Dokument