Hoppa till innehåll

”Medlemskapet gör oss till en del av en stark röst i samhällsdebatten”, säger vd och koncernchef Johan Dozzi om varför Tyréns väljer att vara med i förbundet Innovationsföretagen inom Almega.

Tyréns är ett av Skandinaviens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad, med Johan Dozzi som vd och koncernchef sedan 2017. Utöver dessa roller har han även valt att engagera sig som styrelseledamot i både Innovationsföretagen, som representerar 780 medlemsföretag, och Almega, som är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag med den största medlemskretsen inom Svenskt Näringsliv.

– Mitt styrelseengagemang kommer sig av att jag vill vara med och påverka i frågor som är viktiga för branschen. Tjänstesektorn växer och med Innovationsföretagen kan vi skapa förändring i viktiga frågor om exempelvis upphandling, betaltider, innovation och hållbarhet. Och med Almega får vi tillgång till ett ännu bredare sammanhang där vi kan driva politiska frågor på en högre nivå.

Styrka i bredd

Att Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn innebär även att andra Almegaförbund kan gå i spetsen för utvecklingen inom frågor som på sikt kan komma att påverka även Innovationsföretagens medlemmar. Till exempel för Vårdföretagarna just nu en diskussion kring villkoren för privata företag som riktar sig mot offentlig verksamhet.

– Det är frågor som på sikt kan komma att beröra även oss. Med Almega, Innovationsföretagen och de andra förbunden blir vi en del av en stark röst i samhällsdebatten. Det är viktigt, inte minst för att de frågor som är angelägna för tjänsteföretag på många sätt kan skilja sig från de frågor som andra delar av näringslivet främst driver.

Praktisk hjälp

Medlemskapet kan sägas vila på tre ben: utveckling och tecknande av kollektivavtal, politiskt påverkansarbete samt stöd i arbetsgivarfrågor – som innefattar allt från experthjälp till utbildning.

– Lärandet handlar både om vad medlemsföretag kan lära sig av varandra och de praktiska utbildningar som Almega och arbetsgivarorganisationens förbund erbjuder. Utbildningarna är mycket bra, inte minst för mindre företag som inte har samma interna utbildningsresurser som vi på Tyréns. Jag vet också att de kompetens- och marknadsspecifika råd Innovationsföretagen har för exempelvis arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter med flera är mycket uppskattade.

Johan Dozzi vill även lyfta fram vikten av det stöd i arbetsgivarfrågor som medlemskapet ger – gällande kollektivavtal, förhandlingsstöd och juridisk rådgivning.

– Även om vi som stort företag har god arbetsrättslig kompetens internt, tar vi gärna hjälp av Almega vid särskilt kniviga situationer, säger han.

Läs mer om medlemskap i Innovationsföretagen

Innovationsföretagens styrelse