Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen tillstyrker förslaget vad gäller att upphandlande myndighet ska beakta klimatet vid offentlig upphandling. Dock med reservation för hur implementeringen säkerställs. Förslaget i sig genererar inga resultat utan den avgörande framgångsfaktorn är hur det implementeras.

Grundläggande förutsättningar för en framgångsrik implementering är enligt vår bedömning att

  • resurser tillsätts i upphandlande organisationer för att möjliggöra en ändamålsenlig hantering av strategiskt arbete gällande bland annat klimat- och miljöhänsyn, upphandlingsprocessen, kravställning och uppföljning,
  • fokus ligger på upphandlingsföremålet och vilka värden det kan skapa och bidra med och
  • att kunskap och rutiner utvecklas som säkerställer ändamålsenlig kravställning kopplad till avtalsuppföljning.

I övrigt stödjer vi de synpunkter som framförs av Almega och Svenskt Näringsliv.

Läs hela remissvaret:

Innovationsföretagens Remissvar Ds 2021:31