Hoppa till innehåll

Rysslands attack är obefogad och oförsvarlig, enligt Almega. Det är en mänsklig tragedi med oöverskådliga säkerhetspolitiska och ekonomiska konsekvenser.

– Rysslands agerande är ett oprovocerat angrepp på en självständig, suverän och demokratisk stat och givetvis helt oacceptabelt. Det är en tragedi i vardande och jag tänker främst på de humanitära aspekterna av situationen där det i slutänden är människors liv som står på spel, säger Ann Öberg, vd på Almega.

Läget i Ukraina kommer helt visst orsaka ett stort mänskligt lidande. Samtidigt går det inte att blunda för att det är en extremt allvarlig säkerhetspolitisk situation som riskerar att få långtgående ekonomiska konsekvenser.

– För vissa branscher och företag kan effekterna bli kännbara. Ukrainas betydelse som exportör av IT-tjänster har vuxit kraftigt de senaste åren och flera svenska IT-företag har omfattande verksamhet i landet. Medarbetarnas säkerhet är den viktigaste frågan just nu, säger Ann Öberg.

Den mycket stora osäkerhet som Rysslands agerande skapar riskerar att få långtgående konsekvenser för Europa. Återhämtningen efter pandemin riskerar att komma av sig vilket kan kasta Europa in i en ny, djup recession.

– Europa är Sveriges största exportmarknad och kraftigt försvagad konjunktur kommer få svåra konsekvenser både för den svenska industrin och för många tjänstebranscher. Över 40 procent av den svenska tjänsteexporten går till EU-länder, säger Ann Öberg.

Läs artikeln här på almega.se