Hoppa till innehåll

Kriget i Ukraina har inneburit tusentals dödsoffer, förstörda städer och miljontals människor som tvingats fly sina hem. Återuppbyggnadsbehovet är enormt och kostnaden för återuppbyggnad beräknas har stigit till 138 miljarder dollar. Enligt världsbanken uppgår det totala investeringsbehovet i landet till drygt 350 miljarder dollar.

Den växande globala byggmarknaden i kombination med brist på arbetskraft i byggbranschen, har lett till att ett antal europeiska samhällsbyggnadsorganisationer gått samman för att uppmana det internationella givarsamfundet att skapa attraktiva ekonomiska och juridiska ramvillkor för företag så att de på ett enklare sätt kan bidra till återbyggnaden av Ukraina. Deras rekommendationer finns här.

Innovationsföretagen är medlem i både den europeiska branschorganisationen för teknikkonsulter EFCA samt den europeiska arkitektorganisationen ACE, vilka båda undertecknat dokumentet.

– Kriget i Ukraina har lett till stor förödelse och det är av största vikt att skapa bästa möjliga förutsättningar för en snabb och hållbar återuppbyggnad. Bristen på ingenjörer är stor, inte bara i Sverige utan i hela Europa och därför är det viktigt att göra det attraktivt för europeiska företag att kunna prioritera ett deltagande i återuppbyggnaden, säger Elin Lydahl förbundsdirektör Innovationsföretagen.