Hoppa till innehåll
Tillsammans med Svenskt Näringsliv och Almega, arbetar vi på Innovationsföretagen nu med att söka få en överblick av situationen; vilka konsekvenser – direkta och indirekta – detta kommer att få för näringslivet i stort, för olika branscher och för enskilda medlemsföretag. Nedan en kort sammanfattning av vad vi gör just nu.

  • Arbetar för att samordna informationsspridning och kommunikation med Svenskt Näringsliv och Almega. Svenskt Näringsliv VD, Jan-Olof Jacke, har nyligen kommenterat läget och Johan Sjöberg, försvars- och säkerhetspolitisk expert har kommenterat vad företag med verksamhet i Ryssland, Belarus och Ukraina bör ha fokus på den närmsta tiden. Även Almegas VD, Ann Öberg, kommenterade situationen.
  • Stöd till medlemmar som drabbas direkt av kriget: medarbetare på plats i Ukraina etc.
  • Bevakar löpande frågor av speciell betydelse för vår sektor: säkerhetsfrågor, störningar i leveranskedjor etc.
  • Bevakar konsekvenserna för våra medlemmar kopplat till sanktioner och restriktioner.
  • Nära kontakt med europeiska och internationella branschorganisationer: ACE (Architecs Council of Europe), EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) samt FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) för samverkan och stöd.
  • Almega har tagit fram en samlingssida med frågor och svar rörande kriget i Ukraina. Du hittar den här.
  • Svenskt Näringsliv har skapat en samlingssida med relevant information från både Svenskt Näringsliv och externa aktörer om kriget i Ukraina och hur det påverkar svenska företag. Du hittar den här.
  • Här finns information från Arbetsförmedlingen vad gäller anställning av person som kommit till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Har du som medlemsföretag frågor kopplat till detta och behöver hjälp får du gärna höra av dig till oss.